Blue and White Glaze on Stoneware

3.75 x 3

Tea light

$22.00Price