White and red iron galze on White stoneware

3.75 x 2.75

Tea light

$20.00Price