Blue and white glaze on stoneware

4.5x 2.25

Tea light

$20.00Price